دوره ترمیک زبان نوجوانان

دوره ترمیک زبان نوجوانان کلاس ترمیک زبان نوجوانان، واقع در غرب تهران اکادمی تخصصی زبان کودکان و نوجوانان بصورت حضوری…

کارگاه انگلیسی مادر و کودک

کارگاه انگلیسی مادر و کودک آکادمی تخصصی زبان کودکان شعبه شاهین واقع در جنت آباد، کارگاه انگلیسی مادر و کودک را…

کارگاه ترمیک زبان کودکان – شعبه جنت آباد

کارگاه ترمیک زبان کودکان – شعبه جنت آباد آکادمی تخصصی زبان کودکان شعبه جنت آباد واقع در غرب تهران، کارگاه…

کارگاه مادر و کودک حواس

کارگاه مادر و کودک حواس ویژه گروه سنی: زیر 2 سال محل برگزاری: آکادمی تخصصی زبان کودک شاهین  روز برگزاری…

کارگاه مادر و کودک زبان انگلیسی

کارگاه مادر و کودک زبان انگلیسی گروه سنی: ویژه کودکان دو و نیم تا سه و نیم سال روزهای برگزاری…

کلاس زبان کودکان سنین 3 تا 6 سال – نوبت صبح

کلاس زبان کودکان سنین 3 تا 6 سال – نوبت صبح کلاس زبان کودکان سنین 3 تا 6 سال –…